Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig (PUA)

Suitopia Scandinavia AB ("Suitopia"), är den registeransvarige för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Suitopia Scandinavia AB
P.O. Box 10224-12142
Fridhemsgatan 11
112 40 Stockholm
Sweden

Kontakt via email: customerservice@suitopia.com
Företagsregistreringsnummer: 556711-2601
Momsregistreringsnummer: SE556711260101

Dina rättigheter

Du som individ har rättigheter som du kan utöva i förhållande till den information om dig som vi innehar.

Rätten att bli informerad
Du har rätt att bli informerad om insamlingen och vår användning av dina personuppgifter.

Rätt till åtkomst
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi innehar om dig. Du kan kontakta Suitopia och vi kommer att förse dig med dina personuppgifter via e-post.

Rätten till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om informationen är felaktig, inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätten att få dina uppgifter raderade
Du har rätt att få alla personuppgifter som behandlas av Suitopia raderad när som helst utom för följande situationer:

 • Du har ett pågående ärende hos vår kundtjänst
 • Du har en öppen order som ännu inte har levererats eller delvis levererats.
 • Om du har gjort ett köp behåller vi dina personuppgifter i samband med din transaktion för bokföringsändamål

Rätten att begränsa bearbetning
Du har rätt att begära begränsning eller indragning av dina personuppgifter. Detta är inte en absolut rättighet och gäller endast under vissa omständigheter. När behandlingen är begränsad får vi lagra personuppgifterna, men inte använda dem. Du kan göra en begäran om begränsning muntligt eller skriftligt.

Rätten till portabilitet
Du har rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig eller till en annan part. Detta omfattar bara de personuppgifter du har lämnat till oss.

Rätt att invända
Du har rätt att under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har fullständig rätt att hindra att dina uppgifter används till direktmarknadsföring. I andra fall, där rätten att invända gäller, kan vi fortsätta bearbetningen om vi kan påvisa att du har en övertygande anledning att göra det.

Typer av personuppgifter vi behandlar och varför

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation som namn, adress, e-postadress och telefonnummer: För att skicka beställningen till dig och kommunicera med dig om det uppkommer några problem med din beställning. Vi använder även din e-postadress för att skicka nyhetsbrev.
 • Mått och kroppstyp: För att skapa specialbeställda klädesplagg till dig.
 • IP-adress: Används för att vitlista våra partners IP-adresser och för att förhindra bedrägerier.

Hur vi använder dina uppgifter

Denna integritetsplicy talar om vad du kan förvänta dig när Suitopia samlar in och behandlar personuppgifter.

Besökare på vår hemsida
När någon besöker suitopia.com använder vi tredjepartstjänsten Google Analytics för att samla in standardlogginformation och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att exempelvis ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Dessa uppgifter behandlas bara på ett sätt som inte identifierar någon. Vi gör inte, och tillåter inte någon tredje part att göra, några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats. Om vi ​​vill samla personligt identifierbara uppgifter via vår hemsida kommer vi att vara tydliga med detta. Vi kommer att klargöra när vi samlar in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår Cookies-sida.

Betalningsinformation
Vi lagrar aldrig din kredit- / betalkortinformation. Alla betalningar behandlas enbart av våra betalningstjänstleverantörer.

Nyhetsbrev
Vi använder tredjepartsleverantören Mailchimp för att leverera våra nyhetsbrev. Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och klick med hjälp av branschstandardteknologi för att hjälpa oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. För mer information, se Mailchimps integritetspolicy.

Du kan alltid avregistrera dig från att få nyhetsbrev på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje e-postmeddelande som innehåller marknadsföring
 • Redigera inställningarna för ditt Suitopia-konto

Personer som e-postar oss
Vi kommer att kontrollera alla e-postmeddelanden som skickas till oss, inklusive bifogade filer, för virus eller skadlig programvara.

Kundtjänst
Vi använder endast personuppgifterna som vi samlar in för att behandla förfrågan och för att kontrollera servicenivån vi tillhandahåller. Vi sammanställer statistik som visar information som exempelvis antalet förfrågningar vi mottar och typen av förfrågningar, men inte i en utformning som identifierar någon.
Vi behöver vanligtvis lämna ut den sökandes identitet till den som förfrågan handlar om. Detta är oundvikligt där till exempel korrektheten i en persons uppgifter är omstridd. Om en sökande inte vill att information som identifierar honom eller henne lämnas ut försöker vi att respektera det. Det kanske emellertid inte är möjligt att hantera ett klagomål på anonym basis.

Tillgång till din personliga data

Suitopia försöker att vara så öppen som det går beträffande att ge personer tillgång till sina personuppgifter. Om vi innehar uppgifter om dig kommer vi att:

 • ge dig en beskrivning av dem;
 • berätta varför vi har den;
 • berätta vem vi skulle kunna lämna ut den till; och
 • låta dig få en kopia av uppgifterna i en förståelig form.
För att göra en förfrågan om personuppgifter vi innehar måste du skicka din förfrågan skriftligen till oss till adresserna (e-post eller post) som anges i denna integritetspolicy).
Om vi ​​innehar information om dig kan du be oss rätta till eventuella felaktigheter genom att kontakta oss.

Överföring av personuppgifter

Relevanta personuppgifter kan komma att delas med tredje parter både inom och utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att producera och leverera varor, skicka nyhetsbrev och tillhandahålla kundservice. För slutförandet av betalningsuppgifter till den valda betalningstjänstleverantören. Uppgifterna som vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer i detta sammanhang får endast användas av dem för att fullgöra sina uppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras av något annat skäl än de som nämnts ovan.

Lagring av uppgifter

Vi använder moderna säkerhetslösningar för att skydda din information.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyt finns alltid tillgänglig på vår hemsida.